Terug naar het overzicht

Een diabetesvoet is het gevolg van slechte doorbloeding (vasculaire complicaties) of een aandoening van het zenuwstelsel (neuropathische complicaties) veroorzaakt door diabetes (suikerziekte).

Deze complicaties gaan vaak gepaard met verminderde beweeglijkheid van de gewrichten. Dit resulteert in een verzwakte en soms misvormde voet waarop gemakkelijk wonden ontstaan, bijv. door onaangepast schoeisel.

De diabetesvoet kan gepaard gaan met infectie, zweren en/of vernietiging van (diepergelegen) weefsel.