Expertisecentrum Wondzorg

Expertisecentrum Wondzorg (ECW) verricht kwalitatief hoogwaardige mulitidisciplinaire wondzorg en geeft hierover (preventief) advies. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering en doen wij wetenschappelijk onderzoek.

Zorg bij complexe wonden

In ECW werken alleen hoog opgeleide professionals die gespecialiseerd zijn in de behandeling van complexe wonden. Wij werken voor cliënten in zowel (poli)klinische als 1ste, 2de en 3de lijns gezondheidszorg. Ons specifieke doel is de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren en de kosten van wondzorg in het algemeen te verlagen.

Regiefunctie complexe wondzorg

Onze wondexperts kunnen de volledige regie over de wondzorg van de verwijzer overnemen. Wanneer nodig, betrekken wij andere disciplines bij deze zorg. De verwijzer blijft verantwoordelijk voor de totale behandeling en ontvangt regelmatig terugkoppeling over de door ons geleverde zorg. 

Samenwerking en pilot

Samenwerking ECW is een samenwerkingsverband tussen de VVT-organisaties De Wever, Mijzo en Thebe Wijkverpleging. In de dageljikste praktijk hebben we nauwe relaties met het ETZ, Amphia ziekenhuis, huisartsen en andere VVT-organisaties in de keten.