Terug naar het overzicht

Op maandag 5 februari organiseerde Zorroo (de Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken) in de Gecroonde Bel in Oosterhout een informatiemarkt voor praktijkondersteuners ouderenzorg en wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg rondom kwetsbare ouderen.

De zorggroep van zo'n 70 huisartsen biedt in samenwerking met andere zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars kwalitatief goed zorg, dichtbij de patient. Ook het ECW was als ketenpartner aanwezig op deze informatiemarkt. Het doel van de informatiemarkt was om elkaar te leren kennen, te weten wat ketenpartners in de zorg voor kwetsbare ouderen kan betekenen en hoe men ketenpartners kan bereiken.

Vol enthousiasme vertelt Jacques Neyens aan belangstellenden wat het Expertisecentrum Wondzorg kan betekenen binnen het zorgprogramma kwetsbare ouderen.