Met deze website geven wij u algemene informatie over de zorg- en dienstverlening van Expertisecentrum Wondzorg (ECW).

Het ECW neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat het ECW er niet voor in dat de geboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Ook staat het ECW er niet voor in dat de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen, juist is. Het ECW garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Het ECW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan het ECW of aan u wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

Het ECW, respectievelijk de rechthebbende, behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ECW, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

Ik heb interesse
Vul een naam in

Vul een telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail