Het Expertisecentrum Wondzorg (ECW) biedt multidisciplinaire gespecialiseerde behandeling van complexe wonden. Met innovatieve behandelwijzen, consultatie, toezicht en begeleiding door gespecialiseerde verpleegkundigen verkorten wij de behandelduur of verminderen de klachten als de wond niet geneest. Zo werken we aan grotere kwaliteit van leven voor onze cliënten. Het ECW is een samenwerking tussen Mijzo en Thebe Wijkverpleging. Wij werken in de regio Breda en Land van Heusden en Altena.

Goede wondzorg voor iedereen

Wij vinden dat onze cliënten, waar zij zich ook bevinden, recht hebben op goede wondzorg waarbij een efficiënte aanpak leidt tot een snelle wondgenezing. Daarnaast werken wij aan verbreding (o.a. door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs) en verspreiding van kennis in de keten. Wij doen dat zowel nationaal als internationaal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

  • Gespecialiseerde wondzorg voor complexe wonden, geleverd door hoog opgeleide professionals
  • Regievoering complexe wondzorg
  • Vraagbaak over complexe wonden voor cliënten en zorgverleners
  • Onderzoeksmogelijkheden

Research

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van effectieve interventies voor complexe wonden. ECW werkt hiervoor samen met universiteiten, andere expertisecentra voor wondzorg en zorginstellingen. Wat doet het ECW aan wetenschappelijk onderzoek? Wij faciliteren, initiëren en voeren wetenschappelijk onderzoek uit, vaak in samenwerking met andere expertisecentra voor wondzorg. Met het oog op objectiviteit werken wij regelmatig samen met de Universiteit Maastricht. Onze onderzoeksresultaten worden (inter)nationaal gepubliceerd en gepresenteerd op symposia en congressen in binnen- en buitenland.